Historia

Parkgårdens vandrarhem startades av Per och Karin Park 1932. Det började med att man hyrde ur rum för resande och hade inkvartering för fotvandrare och cyklister på höskullen om somrarna. En filt och en plats på höskullen kostade 25 öre.

Genom Bertil Pepa, som var lokalredaktör på Falukuriren, kom de i kontakt med Svenska Turistföreningen, som sökte efter ett lämpligt ställe för vandrarhem och Parkgården befanns motsvara önskemålen. År 1937 var Dalarnas första vandrarhem etablerat.

Vinter Dalarnas första vandrarhem etablerades 1937

Det är från Parksläktens långa vandrarhems- drift som Parkgården fått sitt namn.

Vandrarhemmet är från början en gammal gård. Bostadshuset, kallat Storstugan, är från slutet av 1700-talet och renoverat 1933. En ekonomibyggnad som innehöll ladugård, stall, lada, vagnslider och mangelbod byggdes 1911. Från 1950-talet har byggnaden byggts om i flera omgångar och inretts till rum, matsal, kök, TV-rum, duschar och toaletter. Dessutom har tio småstugor uppförts.

Stugor Tio stycken småstugor har uppförts

Gården förvärvades av Parksläkten 1903 och där startade Per och Karin Park vandarhemsrörelse i början av 1930-talet. Efterhand övertog Anders och Anna Park rörelsen och drev den fram till 1972 då Bengt och Vivan Park tog över driften fram till 1988 då de sålde rörelsen till Kajsa Andersson och Bengt Lund.
Åren 1992 - 2007 drev Ann Johanson och Anders Holmer vandrarhemmet.

De nuvarande ägarna Erik och Agneta Lantz övertog driften 2007.